Národné technické múzeum v Prahe - expozícia na Letné

Letná Praha 01 Letná Praha 02 Letná Praha 03
Letná Praha 04 Letná Praha 05 Letná Praha 06
Letná Praha 07 Letná Praha 08 Letná Praha 09
Letná Praha 10 Letná Praha 11 Letná Praha 12
Letná Praha 13